jsem

Pokud se rozhodnete dělat to, co ostatní dělat nechtějí, tak brzy budete mít to co ostatní nikdy mít nebudou!

Patrick ONDREY

Kdo jsem

Vzdělání, certifikace 

Vysoká škola báňská, Ekonomická fakulta - obor ekonomika průmyslu 

Profil zkušeností a dovedností 

Profesní zkušenosti: Celý můj profesní život od vysoké školy je zaměřen na zlepšování zejména pracovních procesů
ve zpracovatelském a výrobním průmyslu, ve službách i státní správě. Firemní procesy fungují na stejných principech. Důležité je najít průnik mezi očekáváními zadavatele a možnostmi které jsou limitovány ekonomickou situací na trhu, finanční stabilitou klienta, funkčností jednotlivých pracovních týmů klienta, konkurencí a schopností přesvědčit celý tým, že cílem je chtít najít řešení...  

Dovednosti: Poradenství v oblasti řízení, Projektový management, Krizové řízení, Snižování nákladů, Mediátor, Analýza dat, Týmová práce, Vyjednávání, Vedení ke změně, Pozitivní myšlení, Schopnost předvídat vývoj v oboru, Schopnost komunikace a diplomacie při vyjednávání 

Specializace: Zpracovatelský průmysl, Těžký průmysl, Těžké a lehké strojírenství, Potravinářství, Nemocnice, Služby, Státní správa a samospráva, Automotive, Opakovaná i kusová výroba, Výzkum a vývoj 

Za svou více než 20 letou praxi jsem prošel více než stovku podniků, a úřadů. Pracoval jsem pro obory: zpracovatelský průmysl,
těžký průmysl, těžké a lehké strojírenství, potravinářství, nemocnice, služby, státní správa a samospráva, automotiv, opakovaná i kusová výroba, výzkum a vývoj a další.

Profesní životopis

Všechna dosavadní zaměstnání (přehled zaměstnavatelů s uvedením doby pracovního poměru, pozice, popis pracovní náplně) 

10/2013 - OSVČ

Projektový manažer a člen Dozorčí rady Obecně prospěšné společnosti

Náplň práce: spolupráce na startup projektu v oblasti sociálních sužeb, zapojení aktivních seniorů v oblasti služeb, pomoc se vznikem společnosti, sestavení realizačního týmu, podílení se na rozvoji a kontrole společnosti

4 - 8/2013  - OSVČ

Projektový manažer Obecně prospěšné společnosti

Náplň práce: odpovědnost za praktickou realizaci startup projektu sociálních služeb (příprava startupového projektu, koordinace vzniku společnosti, registrace, koordinace externího vývoje SW aplikace prořízení pracovních aktivit, zajišťování registrací a akreditací na úřadech státní správy a samosprávy, účast na klíčových poradách - koučování pracovních týmů, optimalizace a směřování k cílovému stavu pilotního projektu)

9/2012 - 4/2013 ČSSZ ústředí (státní správa)

Náměstek ústředního ředitele pro ekonomiku a provoz, statutární zástupce

Náplň práce: Odpovědnost za technický provoz celé ČSSZ (9.800 zaměstnanců) v době, kdy byl odvolán Ústřední ředitel pro neplnění povinností, rezignoval náměstek ústředního ředitele a ředitel úseku IT. Vyrovnání propadu 600 milionů korun v provozní části, příprava IT technologií a SW na zákonné změny platné od 1/2013, řízení projektu „Výměna starého tiskového řešení“ a implementace 4.500 tiskáren na 84 poboček v ČR v termínu 5 týdnů s celkovou úsporou vyšší než 400 mil. Kč v období 4 let, Vytvoření základních dohod mezi dodavateli IT technologií a SW na dodavatelském poolu s cílem sjednotit IT platformu a SW a databáze, koordinace aktivit Projektu Jednotného inkasního a výplatního místa, koordinace projektu Systemizace pracovních míst v rámci MPSV" 

5 - 9/2013 MPSV (státní správa)

Ředitel projektů 

- projekt Servisní Služby Ministerstva

Náplň práce: odpovědný za přípravu, návrh, vytvoření a vlastní realizaci centralizace servisních služeb MPSV (centralizace nákupu, servisu SW, HW, platforem, všech nakupovaných služeb a všech obslužných činností všech ministerských subjektů), což představovalo cca 1.500 až 2.000 zaměstnanců ve 14 organizacích a objem cca 5,5 mld. Kč/ročně

- projekt Systemizace (projekt sjednocení úrovně Platových tříd a tarifů napříč MPSV) - na poslední tři měsíce jsem dostal dokončení tohoto projektu, šlo o prosazení všech navrhovaných změn v databázi zaměstnanců MPSV - sjednocení tarifů a platových výměrů. Cílem bylo aby zaměstnanec MPSV vykonávající stejnou, nebo obdobnou práci dostal zaplaceno stejně , bez ohledu v které organizaci MPSV je zaměstnán, kolikátý je v organizační struktuře a kolik má nadřízených nad sebou, či podřízených pod sebou 

1997 - 4/2013 TRIFID CONSULT a.s. (poradenská společnost)

Ředitel společnosti, obchodní ředitel, ředitel projektů, zakladatel, akcionář

Náplň práce - Ředitel (2002-2010) - odpovědnost za celý tým poradců (až 40 zaměstnanců a spolupracujících odborníků), za plnění úkolů na jednotlivých projektech, stabilizace firmy v době výrazně poptávka po poradenských službách klesá, vedení klíčových porad firmy, kontrola hospodaření a plnění obchodních plánů, obchodní činnost u klíčových zakázek

Náplň práce - Obchodní ředitel (2008-2011) - odpovědnost za získání a realizaci projektů, odpovědnost za ekonomiku projektů a získání referencí klientů, které naši práci prodávali jinde, realizace obchodního zastoupení v Moskvě a za obchodní projekty v Rusku, Gruzii a Ukrajině

Náplň práce - Ředitel projektů (celé období) - jako projektový manažer odpovědnost za celý projekt u jednoho klienta a jako ředitel projektů odpovědnost za více projektů u více klientů. Projekt byl většinou definován jako Optimalizace procesů nebo Zvýšení efektivity práce, Snížení nákladovosti, Snížení spotřeby času, Zvýšení produktivity, nastavení motivace, Změna organizace práce apod. Důležité projekty za posledních 5 let jmenuji níže

1992 - 1997 RAMEX s.r.o. (finanční společnost)

Ředitel, jednatel, podílník, zakladatel

Náplň práce: zakladatel finanční společnosti, která poskytovala finanční leasing převážně firmám (leasing, strojů, zařízení, technologií, nákladních aut, pod…) Více než 400 klientů, více než 300 mil. Kč alokovaného finančního objemu, více než 150 mil. Kč ročního obratu a to vše v počtu 3 zaměstnanců, v době kulminace privátních leasingových společností firma fúzovala s větší finanční společností, podílel jsem se na vývoji SW pro poskytování leasingu jako součást ERP SW, účast na dvou veletrzích INVEX a prodej licencí několika desítkám subjektů" 

1990 - 1992  LEAVIA INVESTMENT a.s. (finanční společnost)

Obchodní ředitel, člen představenstva, akcionář, zakladatel

Náplň práce:  Vybudování finanční společnosti, která jako první v ČR měla živnostenský list na poskytování leasingu. Spolupráce s MF při tvorbě zákona o poskytování finančního a operativního leasingu, měl jsem na starost vedení portfolia více než 600 leasingových klientů, řízení úvěrových obchodů u financujících bank, vybudovali jsme obchodní místa  pro  výkupy DIKŮ,  založili jsme fond pro 1 a 2 vlnu kuponové privatizace, obrat firmy 160 mil. Kč/rok, Řízení cca 25 pracovníků

 • coaching

  řešení klíčových otázek

  vašeho podnikání

 • coaching

  řešení klíčových otázek

  vašeho podnikání

 • coaching

  řešení klíčových otázek

  vašeho podnikání

Radek Doležal | coaching        

Jak se člověk stane koučem

Tuto otázku si lidé často pokládají, stejně tak si ji musí pokládat koučové.  Podle mého názoru, jde o evoluční vývoj. Před více než dvaceti lety jsem začal jako konzultant.

Co dělá kouč, když koučuje

Kouč svým přístupem, zkušeností, znalostmi, praxí a svými morálně volními vlastnostmi pomáhá koučovanému uvědomit si, co skutečně chce ve své profesi, ve svém životě dělat.

Pro koho je koučink výhodný

Koučink? Pokud ve Vás to slovo evokuje něco zvláštního, tak vězte, že kouč je vlastně trenér. Jistě si vzpomenete na svého otce nebo dědečka, kteří slovo kouč používali ve spojení s rozhovory o hokeji.