jsem

Pokud se rozhodnete dělat to, co ostatní dělat nechtějí, tak brzy budete mít to co ostatní nikdy mít nebudou!

Patrick ONDREY

Rozhovor s dcerami

24.2.2014

Photo off

Při vzniku mého webu jsem od svých dětí dostal otázku:

Co vlastně budeš dělat a co musíš umět?

Vzpomenul jsem si na jedno hezké perské přísloví:

Ten, kdo neví, a neví, že neví, je hlupák, vyhněte se mu! 

Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student, naučte ho! 

Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí, probuďte ho! 

Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý, následujte ho!

Má práce je najít všechny možnosti jak maximalizovat výkon svého klienta, aby dosáhl toho, co si stanovil, nebo co si přál.

A to jako jim jako řekneš, co mají dělat, kde to mají dělat a kolik si potom vydělají?

Dobrá otázka, nelehká odpověď.  Musím využít všech svých zkušeností  a znalostí, abych svému klientu prospěl. Zastávám názor, že pokud nemám co hezkého říct, neříkám vůbec nic.

V tom co dělám, působím pouze jako vodítko, jako katalyzátor a nejsem svým způsobem odpovědný za dokončení projektu, tak jako jsem býval odpovědný v minulosti. Musím vše dělat tak, aby svěřený tým mohl pracovat i když tam nejsem, ale musím být připravený být kdykoliv po ruce.

A jak jim tedy doopravdy pomůžeš?

Musím vždy a za všech okolností především dobře poslouchat co klient a jeho tým říká, naučit se neposuzovat věc sám za sebe, ale vždy se snažit vidět vše jejich očima, nastavovat jim vlastně zrcadlo, aby si sami dokázali uvědomit, co chtějí a co pro to musí udělat. Musím jim dodat sebevědomí a musím jim pomoci uvědomit si, co musí změnit, aby se dostavily výsledky. Musím vědět kdy mám naslouchat a kdy mám něco říct. A když neví co říct, tak jim klást otázky, aby si svou představu sami uvědomili.

A jak to doopravdy děláš?

No uvědomte si, když jsme spolu seděli před tím, než jste chtěly jít na vysokou a před tím na střední školu. Jako rodiče jsme Vás nenutili jít na takovou nebo jinou školu. Dokonce jsme Vás nenutili jít na žádnou školu, a vysvětlil jsem Vám, že od 15 se dá už pracovat. A taky Vám vysvětli, že když budete studovat, že se Vám Vaše možnosti více otevřou a že mít vysokou školu je dnes skoro základní vstupenkou najít si dobrou práci, práci, která Vás bude bavit. A potom jsme diskuzí došli k tomu, že když nevíte, co chcete dělat, že dobrým výběrem bude gymnázium s tím, že získáte 4 roky navíc, atd. Už rozumíte? Ano. A to je práce kouče


 • coaching

  řešení klíčových otázek

  vašeho podnikání

 • coaching

  řešení klíčových otázek

  vašeho podnikání

 • coaching

  řešení klíčových otázek

  vašeho podnikání

Radek Doležal | coaching        

Jak se člověk stane koučem

Tuto otázku si lidé často pokládají, stejně tak si ji musí pokládat koučové.  Podle mého názoru, jde o evoluční vývoj. Před více než dvaceti lety jsem začal jako konzultant.

Co dělá kouč, když koučuje

Kouč svým přístupem, zkušeností, znalostmi, praxí a svými morálně volními vlastnostmi pomáhá koučovanému uvědomit si, co skutečně chce ve své profesi, ve svém životě dělat.

Pro koho je koučink výhodný

Koučink? Pokud ve Vás to slovo evokuje něco zvláštního, tak vězte, že kouč je vlastně trenér. Jistě si vzpomenete na svého otce nebo dědečka, kteří slovo kouč používali ve spojení s rozhovory o hokeji.